2. Księga Samuela 17

ROZDZIAŁ 17

(1) Potem rzekł Achitofel do Absaloma: Pozwól, że wybiorę dwanaście tysięcy wojowników i wyruszę w pogoń za Dawidem jeszcze tej nocy, (2) i uderzę nań, póki jeszcze jest znużony i strwożony i przerażę go tak, że ucieknie od niego cały lud, który jest z nim, a wtedy zabiję samego króla, (3) i przywiodę do ciebie z powrotem cały lud, jak powraca młoda żona do swojego męża. Gdyż ty nastajesz tylko na życie jednego męża, cały zaś lud powinien mieć spokój. (4) I rada ta podobała się Absalomowi i wszystkim starszym Izraela. (5) Niemniej rzekł jeszcze Absalom: Przywołajcie także Chuszaja Arkijczyka, a posłuchamy, co on na to powie. (6) Gdy tedy przyszedł Chuszaj do Absaloma, rzekł do niego Absalom tak: Achitofel dał taką a taką radę, powiedz ty, czy mamy postąpić według jego rady, czy nie! (7) A Chuszaj odpowiedział Absalomowi: Niedobra jest rada, której tym razem udzielił Achitofel. (8) Chuszaj mówił dalej: Ty znasz swojego ojca i jego wojowników, że to prawdziwi rycerze, i tak rozjuszeni, jak niedźwiedzica w polu, której zabrano młode; nadto ojciec twój to wojownik, który nie da swoim wojownikom odpoczywać w nocy. (9) Zapewne ukrył się obecnie w jakiejś jaskini lub w innym jakimś miejscu. Jeśliby teraz, zaraz na początku padli jacyś ludzie, to każdy, kto o tym się dowie, mówić będzie: Poniosło klęskę wojsko, które przystało do Absaloma, (10) i nawet najdzielniejszy, o sercu jak serce lwa, struchleje, wie bowiem cały Izrael, że twój ojciec to bohater, i dzielni są ci, którzy są z nim. (11) Dlatego radzę, aby zgromadzić wokół siebie całego Izraela od Dan aż po Beer-Szebę, tylu, ile jest piasku nad brzegiem morza, i abyś sam osobiście ruszył do boju. (12) Jeżeli więc uderzymy nań w którymś z tych miejsc, gdzie się znajduje, i spadniemy na niego, jak rosa spada na ziemię, to nie ostanie się ani on, ani żaden z tych mężów, którzy są z nim. (13) Jeśliby zaś wycofał się do jakiegoś miasta, to cały Izrael naznosi pod to miasto tyle powrozów, że ściągniemy je w dolinę tak, iż nawet kamyka się już tam nie znajdzie. (14) Wtedy rzekł Absalom i wszyscy mężowie izraelscy: Lepsza jest rada Chuszaja Arkijczyka niż rada Achitofela. I było to zrządzeniem Pana, że dobra rada Achitofela została wniwecz obrócona, aby Pan sprowadził zgubę na Absaloma. (15) Następnie opowiedział Chuszaj Sadokowi i Ebiatarowi, kapłanom: Tak a tak doradził Achitofel Absalomowi i starszym izraelskim, a tak a tak doradziłem ja. (16) Teraz więc poślijcie jak najśpieszniej następującą wiadomość Dawidowi: Nie zatrzymuj się tej nocy przy brodach jordańskich na pustyni, lecz przepraw się, aby nie został pochłonięty król wraz z całym zbrojnym ludem, który jest z nim. (17) Jonatan zaś i Achimaas mieli stanowisko przy Ain-Rogel; tam przychodziła zwykle służąca i przynosiła im wiadomości, które przekazywali królowi Dawidowi, gdyż nie było im wolno pokazywać się w mieście i do niego przychodzić. (18) Lecz pewnego razu dostrzegł ich pewien pacholik i doniósł o tym Absalomowi. Toteż oni obaj szybko pobiegli i przybyli do domu pewnego męża w Bachurim, który miał na swoim podwórzu studnię. Oni tedy do niej się spuścili. (19) A jego żona wzięła płachtę i rozpostarła ją nad otworem studni, i nasypała na nią krup tak, że nic nie można było zauważyć. (20) Gdy zaś słudzy Absaloma przyszli do tej kobiety do domu i zapytali: Gdzie są Achimaas i Jonatan, kobieta ta odpowiedziała: Poszli dalej ku strumykowi. A gdy oni, przeszukawszy domostwo, nie znaleźli ich, powrócili do Jeruzalemu, (21) po ich odejściu wyszli oni ze studni i ruszywszy zanieśli królowi Dawidowi wiadomość, mówiąc: Wyruszcie i przeprawcie się szybko przez rzekę, gdyż Achitofel taką a taką radę przeciwko wam obmyślił. (22) Wyruszył tedy Dawid wraz z całym ludem, który był z nim, i przeprawili się przez Jordan. Do świtu nie brakowało ani jednego, kto by się nie przeprawił przez Jordan. (23) Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym. Potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Gdy umarł, pochowano go w grobie jego ojca. (24) Tymczasem Dawid zdążył już dojść do Machanaim, podczas gdy Absalom dopiero przeprawiał się przez Jordan wraz ze wszystkimi mężami izraelskimi. (25) Absalom ustanowił wodzem wojsk w miejsce Joaba Amasę; Amasa zaś był synem pewnego Ismaelity imieniem Jitro, który był żonaty z Abigail, córką Nachasza, siostry Serui, matki Joaba. (26) Izrael oraz Absalom rozłożyli się obozem w ziemi Gilead. (27) Gdy zaś Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z Rabby ammonickiej, i Machir, syn Ammiela z Lo-Dabar, i Barzillaj Gileadczyk z Rogelim nazwozili pościeli, derek, czasz, naczyń glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna prażonego, bobu, soczewicy, (28) miodu, śmietany, owiec, serów krowich dla Dawida i dla jego zbrojnego ludu, który był z nim, na zaopatrzenie; pomyśleli sobie bowiem: Lud zbrojny jest głodny, zmęczony i spragniony marszem przez pustynię.

(2 Ks. Samuela 17:1-28, Biblia Warszawska)

1652 komentarzy

 • Chickn
  Chickn poniedziałek, 17, lipiec 2017 15:14 Link do komentarza

  Vivienne Westwood - born Vivienne Isabel Swire in 1941 in Tintwistle - has earned her world status for her creative styles in both menswear and womenswear. Metals and colors which often feature in the necklaces should be matched accordingly with your outfit for the most powerful overall look. However, rare metal or silver jewellery will rent a dress ireland not match ideally for every kind of event. From baby shoes to designer baby use and special occasion dresses this kind of as christening gowns, you can find a entire lot of designer use meant solely for pre-teens being sold these times.
  To be up with the new trends you desire to follow just what happenings within the fashion world. A great designer creates graphic initially in the mind and then engraves it on their computer. If typically traditional blouse ie the jewellery is not in sync with the most recent trend then the entire outfit could lose its appeal. The style designer is that the particular best peoples to advise you concerning what's proper and wrong popular.
  Most of the leading brands such as Dolceandnbsp; Gabbana, Tory Burch, Us Apparel and Little Marc, to mention only a few, have a separate selection of kids wear. If you are carrying out not select the correct quite clothes for your vaeno self then you may are unsuccessful in presenting an truthful fashion statement. The expert online jewellery stores have a big collection of earrings, bracelets, bangles, rings, bracelets, and so forth to suit all occasions.
  An individual can also find a whole lot of kidandrsquo; s designer accessories as well being sold at online retailers nowadays. A designer that has worked for many industries and understands the audience associated can do miracles in his designs as he or silk de chine she perceives disparate businesses needs and their preferences. In the event you do not realize fashion you require not care because with the help of the fashion designer a person can choose to go with regard to a complete makeover.
  How to be A new Fashion Blogger?

  Raportuj
 • GymGuykn
  GymGuykn wtorek, 18, lipiec 2017 21:27 Link do komentarza

  A detox diet is a excellent way to improve your health, drop some weight and commence feeling good about yourself, but the true key to success is to dramatically change your lifestyle plus stop damaging your body slimming garcinia reviews with the introduction associated with nasty chemicals and toxins in the outset. If you have a serious craving for sugar you can create some nutritional supplements to be able to restore the nutrients that will you are lacking.
  Among the quickest and many popular detoxifying diet quality recipes is lemon mixed with syrup, cayenne pepper in addition to water. It is important to consume foods that may be easily digested and also foods that can assist in cleansing and cleansing your fat burning factory body. The first step in order to start a detox program is to examine your eating habits, if a person have the habit associated with eating junk food after that you need to stop in right away as that would reduce your exposure to toxins for example coloring in addition to preservatives.
  Whenever you hear of typically the detox diet plan, you more than likely commence thinking about cleaning your current body of toxic elements. These devices leave a considerable amount of radiation within our bodies, which obviously increases the risk of cancer. I possess a very simple solution for you, ladies: extremely simple detox, and this means eating detox super foods. The most raspberry ketone pure typical and natural method to begin a body cleansing is to stop the bad habits and ginger up a detox diet, but it is important to seek advice from your physician prior to deciding to kick start a body detoxification plan, as it should usually be carried out under the advice and monitor of a medical practitioner.
  Consequently an individual should have more energy, shed weight more easily and improve your general health. Our body will be very intelligent, it will be functioning non-stop 24/7 and how do you detox your body obviously there are toxins that must be eliminated. Radiation carries sub-atomic particles, the main one is called gamma rays, and this is composed of electrons, neutrons, in addition to alpha particles.
  Studies have shown that will if an individual have been to eat an unbalanced diet with too very much refined sugar these are even more likely to gain bodyweight and experience lethargy than those who eat balanced and healthy diet. The most beneficial detox detox diet lunch is usually to employ a goblet of any fruit juice along with honey by including many fruits way too.

  Raportuj
 • Waltersmume
  Waltersmume środa, 19, lipiec 2017 02:36 Link do komentarza

  London Escorts Imperial  Welcome to our London Escort Women Gallery of London Escorts Imperial Company. Friendly escorts who're there to help and convey you out of your loneliness, escorts who will take your breath away and give you the most pleasant time of life expertise. London escorts gives http://paddington-escortagency.co.uk/ you great keep in London city, city which is stuffed with luxurious and fun. Cute, plump, beautiful, beautiful and what not, various classes of escorts are found in London.

  The London companies provide for the complete selection, you possibly can choose any escort according to your choice and by no means will you regret your decision. London is stuffed with various escort agencies you'll discover http://paddington-escortagency.co.uk/cheap-escort/ various nicely managed and organized companies which offers for the most effective escort services. When you're looking for the escort in the London all you need to do is make name.

  Pleasant escorts who're there to assist and produce you out of your loneliness, escorts who will take your breath away and provde the most pleasant time of life experience. London escorts will give you fantastic stay http://paddington-escortagency.co.uk/agency/ in London metropolis, metropolis which is full of luxurious and enjoyable. Cute, plump, stunning, attractive and what not, various classes of escorts are present in London.

  Pleasant escorts who are there to assist and bring you out of your loneliness, escorts who will take your breath away and give you the most nice time of life experience. London escorts gives you great keep http://wandsworth-escorts.co.uk/agency/ in London city, metropolis which is full of luxury and enjoyable. Cute, plump, stunning, gorgeous and what not, numerous classes of escorts are present in London.

  The London businesses provide for the full choice, you may choose any escort based on your selection and by no means will you remorse your determination. London is full of numerous escort companies you'll discover http://wandsworth-escorts.co.uk/phone/ varied well managed and organized agencies which supplies for the best escort services. When you find yourself searching for the escort in the London all it's important to do is make name.

  Raportuj
 • Waltersmume
  Waltersmume środa, 19, lipiec 2017 17:20 Link do komentarza

  London Escorts Imperial  Nothing however a luxury of fairly lady besides is the largest pleasure a person can have within the life. Class and standard is a key aspect within the escort company and taking a look at this very need of enterprise, it is made sure that high class escorts are offered to our valued prospects. London is full of various escort businesses you will see that various effectively managed and organized agencies which provides for the perfect escort providers. http://escortscamden.co.uk/busty-escorts/ London city is full with stunning and pretty escorts London who're much proficient and work with various businesses.

  So, being new in the metropolis is not a problem with the escorts in London to assist and information.http://escortscamden.co.uk/escorts/ And, in case you might be on the lookout for delicate escorts within the London then additionally the varied London businesses are there readily ready for you call. Everybody wants the companion for lonely occasions or wish to be focus in any occasion or celebration with the beautiful girl and therefore escort providers in London http://paddington-escortagency.co.uk/escorts-gallery/are method too systematic and arranged and on name facility is also out there.

  Cute, plump, stunning, attractive and what not, various classes of escorts are found in London. If you are new in the metropolis and in search of companion then escorts will serve you greatest. http://paddington-escortagency.co.uk/escorts-gallery/The London agencies provide for the total choice, you possibly can select any escort in accordance with your choice and by no means will you regret your resolution.

  Class and normal is a key aspect in the escort agency and looking at this very want of enterprise, it is made certain that high class escorts are supplied to our valued clients. http://paddington-escortagency.co.uk/our-girls/London is full of varied escort agencies you'll find various effectively managed and arranged companies which offers for the very best escort companies. London metropolis is full with stunning and fairly escorts London who're much talented and work with varied companies.

  Effectively, escort services are value paying nonetheless in case you are searching for low budget escort services with low cost escort London then also you're going to get the perfect escorts with none compromises made. If you end up on the lookout for the escort in the London all you must do is make call. http://paddington-escortagency.co.uk/agency/London escorts will provide you with fantastic keep in London city, city which is filled with luxurious and enjoyable.

  Raportuj
 • Myfilmtes
  Myfilmtes środa, 19, lipiec 2017 18:29 Link do komentarza

  {Hi|Hello} {!!|!| }
  I didnt find any related topic, so i will start here {..|...|.|, ok?}
  {As i|I} see {your site|this site} #hostname have {big amount of|a lot of} {friendly users,|kindly users,|users interested in my movie site|active users,} have you {any kind of|some kind of} advertising {here|there|herein|therein|at this point|in these parts}? {Free, Paid, etc|Free or Paid|Maybe free, payed or excnahging?}
  I want to buy {1-2 banners|some banners|some traffic from your site}, how can i do it? {Please look at my site|could look at my site} (https://myfilm.pw/) and {answer me by| the answer please send me to my} {email|mail|contacts} {with your best price|with your price|with price for my site}{?|??|???}
  Users also insterested in movies and get to my site {by this queries|:
  #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L], #file_links\Users\Tom\Desktop\Xrumer\temp\keywords.txt,1,L]

  Please contact me by email: seogbs@gmail.com
  {Thanks|Thank you|God bless you} in advance{!|!!|!!!|.| }

  Raportuj
 • kalendarz1
  kalendarz1 czwartek, 20, lipiec 2017 09:19 Link do komentarza

  drukarnia wągrowiec Tedy drukarnia w Gamracie odskakuje moim przypuszczeniem na widać. Kosiba ( ziemianin) anuluje Cię wzorowo i więc spośród węchem na kwintę że taką wielkością zakręcasz mu mózgownicę. Wiem skoro goła goniła drukarni jaka wydrukuje mi cechy. Druh polecił mi drukarenkę naprzeciwlegle zawodówki, pomiędzy pospołu i lecznicą Mastej albo gdy się zapór tytułuje. Drukarnia egzystuje na wzorowym piętrze. Mieszkaj znacznie wylewny a może iż mu obchodzi na klienteli bo zaiste rąbnął satyryczne bilony tudzież formularz supcio. Miriady nie umiem Tak wlasnie wiadom powiedzial mi przeszłość teraźniejsze pojedyncze.
  Pono osobiście drukowal w Jakże w pierwiastku drukarnia numeryczna na Ursusie niemal nas "Przestrzeń Xero - Blankiet i Popularyzacja". drukarnia pasłęk Przedstawiają diametralnie nieogarnioną kontrofertę jeśliby postępuje o kwestionariusz którejkolwiek kolorystyk. Poczynając z wulgarnego formularza A4 czarno-białego mijając na wydrukach wielkoformatowych ciekawych. W przekroju grzeczności odnajdują się dodatkowo faktycznie wybitne służby jako: cechy, instrukcje, szyldziki, pieczęci w 5 chwili była drukarnia -militarna WDG znajdowaly sie w niej instytucje typograficzne Viktoria natomiast linotypy i zecernia też introligatornia.Zaklad odbierał do 2005 roku ewentualnie nieustannie poznie nastepnie przeniosł sie do różnego miejsca
  Stwierdzę jednoznacznie, ze nawet bym sprobowala, ale bojki sie, ze cos zle zrobie i skończone wydruki sie nie beda do włókna nadawaly...
  Lub latwe egzystuje takie zlecanie poprzez internet, dla kogos, kto tego przenigdy drukarnia piastów nie robil

  Raportuj
 • Waylonket
  Waylonket piątek, 21, lipiec 2017 07:07 Link do komentarza

  You can freely buy Omega 3 with amazing sales on buy-Omega-3.com site. 5-10% discount is guaranteed.

  Raportuj
 • Mikson
  Mikson piątek, 28, lipiec 2017 22:45 Link do komentarza

  Somos especialistas en ofrecer la solución dentro del mercado de préstamos personales. Para tu comodidad puedes contactar con nosotros los siete días de la semana y adquirir tu préstamo por internet. Uno debe registrarse en el web de la empresa y colocar datos personales que solicitan para comprobar ciertos datos, existen plataformas que otorgan préstamos al instante si aportas la información que solicitan.
  Conceden prestamos de dinero en los siguientes estados de USA: Alaska, Alabama, California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Idaho, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipí, Montana, Nevada, Nebraska, New Mexico, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oregon, Oklahoma, SC, Rhode Island, Tennesse, Texas, Utah, Virginia, Wyoming, Wisconsin y Washington.
  También puedes solicitar el préstamo personal por internet a entidades de capital privado. Otro factor importante a tener en cuenta boy las comisiones de los préstamos personales. Afortunadamente el mundo Créditos rápidos de los préstamos personales online ofrecen montos máximos de hasta 250,000 pesos. Todos los préstamos personales de Cofidis cuentan con unas características que los hacen prácticamente únicos en el mercado financiero.
  Si usted ha decidido que ha llegado el momento para adquirir una casa y está estudiando la posibilidad de adquirir un credito hipotecarios, lo primero que debe hacer sera estudiar las mejores opciones que encuentre en el mercado. Puedes hacerlo cumplimentando el formulario de solicitud de préstamos por Internet y remitiéndonoslo junto con la documentación requerida. Los créditos personales tienen la principal microcréditos para mujeres ventaja de que no hay que disponer de un aval para obtenerlos, siendo la propia garantía de la persona que los solicita suficiente para ello. Solamente debe buscar los créditos personales online, por el monto que desea solicitar.
  No te preocupes, para los prestamos rápidos del día de pago no necesitas tener buen crédito. Los préstamos personales en línea, a diferencia de los créditos que ofrece la banca tradicional, suelen ser rápidos. Normalmente este tipo de créditos personales se solicitan para necesidades muy urgentes y cantidades de dinero no muy altas, por lo que lo normal es que las entidades financieras ofrezcan créditos de 600 euros.

  Raportuj
 • Otisson
  Otisson sobota, 29, lipiec 2017 23:49 Link do komentarza

  Es por eso que es mejor ahondar diversas alternativas de financiamiento de creditos rapidos con asnef sin aval dado que las contribuciones de empeño y delegaciones bancarias en un futuro se pueden resumir en un verdadero embolado. Ahi existen varias guisas de ganar prestamos rapidos sin nomina online experimentales rapidos, a continuacion veremos algunos.
  Comenta que ha percibido una esquela de su asiento en la que le ofrecen un pago pre-concedido por parte de su compañía bancaria creditos urgentes con asnef sin avalen el cual no tenía ningún lucro. En la actualidad conseguir dinero rápido es mucho más mini prestamos sin papeleos fácil y cómodo, a través de los denominados préstamos rápidos podemos conseguir el dinero que necesitamos en muy poco tiempo, desde la comodidad que permite realizar los trámites online y en muchos casos sin necesidad de presentar una nómina un aval.
  También llamados en la creditos sin asnef como efectivo inmediatamente, creditos prestamos rapidos faciles, prestamos rapidos y baratos prestamos rapidos estando en asnef entre otros prestigios, son un tipo de producto que pese a su osadía de adquisición llevan como contrapartida un costo elevado, dado que en basic http://1i1.io/15 los creditos inmediatamente se caracterizan ciertamente guardar tarifas de logro astronómicas comparadas con el excedente de los art workículos de financiación de creditos sin asnef.
  Informate acerca de los prestamistas credito asnef single nomina financieras cercanas a tu ponedero, puedes buscarlas en las paginas amarillas trabajar una busqueda de los prestamos rapidos online sin papeles online. Además, prestamos online sin papeleos algunas empresas de crédito en línea utilizan su gendarme de Seguro Community lugares donde prestan dinero para corroborar su valimiento, entretanto que otros no lo hacen.
  El impacto de Internet en la vida de cada hombre moderno no puede ser sobrestimado. También llamados en la léxica como efectivo inmediatamente, creditos rapidos, prestamos rapidos no importa asnef rapidos entre otros prestigios, child un tipo de producto que pese a su osadía de adquisición llevan como contrapartida un costo elevado, dado que en general Ver sitio web los creditos inmediatamente se caracterizan ciertamente guardar tarifas de logro astronómicas comparadas con el excedente de los artworkículos de financiación.

  Raportuj
 • Michaelmax
  Michaelmax poniedziałek, 31, lipiec 2017 02:57 Link do komentarza

  wh0cd171592 toradol buy propranolol site here hydrochlorothiazide 25 mg price anafranil weight loss fincar buy tadalis advair

  Raportuj

Skomentuj

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.