Czym była reformacja? [ulotka do pobrania]

Gdy Polska przyjęła Reformację, przeżyła złoty wiek swojej historii.

➢ Dowiedz się, czym była Reformacja i co to jest protestantyzm, który powstał w jej wyniku.
➢ Dowiedz się też, czemu katolicy i protestanci żyją w zupełnie innej bajce.


Kliknij TUTAJ, aby pobrać pliki ulotki do druku w formacie PDF


Czym była Reformacja?

  • Reformacja, generalnie rzecz biorąc, była próbą odnowy Kościoła katolickiego, który był strasznie rozpasany, uprzywilejowany na różne sposoby, a zwykli obywatele musieli jeszcze całe to towarzystwo w czarnych kieckach utrzymywać. 
  • Za początek Reformacji powszechnie uznaje się wystąpienie Marcina Lutra 31 października 1517 r., kiedy to przybił swoje 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Zawarł w nich wszystkie swoje sprzeciwy wobec nauki Kościoła, lecz głównym z nich był sprzeciw wobec sprzedaży przez Kościół odpustów.
  • Kościół katolicki głosił, że za nabyty za odpowiednią cenę odpust można zmyć dowolny grzech, co Luter uważał za bezczelne kłamstwo, bo wtedy już czytał Pismo Święte, które głosiło zupełnie co innego.
  • Luter wystosował pisma z tezami do swojego zwierzchnika zakonnego oraz do innych hierarchów Kościoła katolickiego, co doprowadziło do tego, że hierarchowie zaczęli go zwalczać, by przypadkiem wierni nie poznali prawdy, nie przestali pompować kasy we “wszechmocne” odpusty i nie odwrócili się od Kościoła.

Czym jest protestantyzm?

Protestantyzm najłatwiej zdefiniować za pomocą 5 zasad, które wyeksponował Luter:
1. Solus Christus (tylko przez Chrystusa) 
2. Sola fide (tylko przez wiarę)
3. Sola gratia (tylko przez łaskę)
4. Sola scriptura (tylko Pismo Święte)
5. Soli Deo Gloria (tylko Bogu chwała)

Znaczą one, że Bóg okazał nam łaskę (sola gratia) poprzez zesłanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa (solus Christus), w którego wystarczy uwierzyć (sola fide), aby dostać się do nieba. Właśnie dlatego chwała należy się tylko Bogu (soli Deo Gloria), który zawarł te prawdy w swoim Słowie (sola scriptura), żebyśmy mogli je poznać i przyjąć. 

Różnica między protestantami a katolikami

Podstawowa różnica między protestantami a katolikami jest taka, że katolicy w sprawie zbawienia dodają do listy wymagań dosłownie wszystko inne, co im tylko przyjdzie do głowy. Hierarchowie KK głoszą, że aby dostać się do nieba, nie wystarczy wiara w Chrystusa, trzeba przecież przyjmować sakramenty, być dobrym człowiekiem, a oprócz tego trzeba zawczasu wymodlić sobie miejsce w niebie u Maryi – wtedy jest SZANSA dostania się tam. Protestanci, w przeciwieństwie do katolików, bazują TYLKO na Piśmie Świętym jako jedynym wiarygodnym źródle tego, co Bóg chciał nam przekazać.

Podobne artykuły

Instagram

Bądź na bieżąco